Bí Quyết Lãnh Đạo

Tố chất của nhà lãnh đạo giỏi không thể thiếu tính nhất quán

77200_10__96912_969_9712978

Những người chịu trách nhiệm lãnh đạo thường mong muốn xây dựng một tổ chức khiến mọi người có trách nhiệm tuân theo. Họ đòi

Đâu là các yếu tố tạo nên sức hút và sự chú ý của nhà lãnh đạo

113325_10__9382_938_4840644

Thông tin là sự sống đối với một nhà lãnh đạo. Bạn cần biết sự thật, hiểu những yếu tố liên quan, có tầm nhìn

Vượt qua đối thủ, làm chủ sân chơi với cách quản lý khủng hoảng này

127428_17__20325_203_2937487

Khủng hoảng đòi hỏi chúng ta phải có năng lực tư duy sáng tạo và lý trí, nghĩa là chúng ta phải có năng lực