Quản Lý Nhân Sự

Từ cuộc khủng hoảng châu Á đây là những bài học về quản lý đắt giá

121034_9__67715_677_2124622

Ngày nay, châu Á quả là một trường học thực sự cho nghề quản lý doanh nghiệp. Đã có những thay đổi ở châu Á

Nếu như không biết tạo động lực cho nhân viên thì bạn là người quản lý kém

111466_8__81418_814_4968228

Vấn đề là việc chuyển đổi từ một nhóm làm việc chậm chạp, kém hiệu quả thành một nhóm làm việc hiệu quả hoàn toàn

Có nên xử lý “mạnh tay” Nhân viên của bạn yếu kém

20150721092913-appl9

Có hai vấn đề cơ bản phải xác định: thứ nhất, liệu nhân viên đó có nhận thức được vấn đề hay không; thứ hai,