Kỹ Năng Tuyển Dụng

Đây là các câu hỏi “bẫy” của nhà tuyển dụng hay gặp nhất (Phần 3)

apmt72

Bạn chỉ gặp câu hỏi này khi nó liên quan đến vị trí ứng tuyển. Một câu trả lời đầy đủ sẽ tốt hơn một

Đây là các câu hỏi “bẫy” của nhà tuyển dụng hay gặp nhất (Phần 2)

Two businesswomen at an interview in an office.The documents on the desk are mine.

Đây cũng là cơ hội tốt để bạn thể hiện bạn đã tìm hiểu kỹ về công ty, bạn nên nói ngắn gọn và chỉ

Đây là các câu hỏi “bẫy” của nhà tuyển dụng hay gặp nhất (Phần 1)

Portrait Of Female Woman Sitting At Interview

Bạn nên tập trung miêu tả mình là người như thế nào trong tối đa vài phút. Tập trung vào những điểm tích cực và

Câu hỏi tiền bạc trong cuộc phỏng vấn xin việc phải trả lời thế nào

phong_van03_1

Bà đề nghị nói chuyện với những người làm ở công ty đó mà bạn có thể biết, hoặc những người biết những người khác