đánh giá nhà tuyển dụng

Câu hỏi tiền bạc trong cuộc phỏng vấn xin việc phải trả lời thế nào

phong_van03_1

Bà đề nghị nói chuyện với những người làm ở công ty đó mà bạn có thể biết, hoặc những người biết những người khác