mục tiêu PR

Quy tắc quan trọng trong việc thiết lập mục tiêu PR là gì

133133_15__9684_968_6074382

Sẽ hợp lý hơn khi đặt mục tiêu là phấn đấu tiếp cận với ít nhất 50% cơ sở bán lẻ để nói cho họ