suy nghĩ nguời giàu

Người giàu học có tư duy thế nào khác người bình thường

10

“Những người tin rằng những ngày tháng tốt đẹp nhất của họ đã lùi vào dĩ vãng khó có thể trở nên giàu có. Họ