Thời điểm nào nên ngưng đầu tư là tốt nhất

Khi các tiêu chuẩn đầu tư bị phá vỡ. Buffett luôn định kỳ đánh giá lại chất lượng các doanh nghiệp mà ông đang đầu tư dựa trên các tiêu chuẩn của mình. Mặc dù ông thích nắm giữ “vĩnh viễn” bất cứ loại cổ phiếu nào, nhưng ông sẽ bán một vụ đầu tư trên thị trường chứng khoán nếu có một tiêu chuẩn nào trong số đó bị phá vỡ, ví dụ đặc điểm kinh tế của doanh nghiệp đã thay đổi, ban quản lý không còn tập trung vào mảng kinh doanh trước đây, hay công ty đó đã mất đi “chiến hào” của mình.

Giống như Warren Buffett và George Soros, mọi nhà đầu tư thành công luôn biết vụ đầu tư nào sẽ sinh lợi hay thua lỗ, và quan trọng là họ biết điều đó ngay tại thời điểm bỏ vốn đầu tư. Và bằng cách liên tục đánh giá sự tiến triển của các vụ đầu tư dựa trên tiêu chuẩn của mình, họ cũng biết được khi nào nên ngưng đầu tư.

101999_16__51546_515_8768850)
nhóm khác(599)

Khi bán một vụ đầu tư, Warren Buffett, George Soros và tất cả các nhà đầu tư thành công khác đều dựa vào một hoặc kết hợp cùng lúc nhiều yếu tố trong số các yếu tố để dẫn đến quyết định ngưng đầu tư sau đây:

1. Khi các tiêu chuẩn đầu tư bị phá vỡ. Buffett luôn định kỳ đánh giá lại chất lượng các doanh nghiệp mà ông đang đầu tư dựa trên các tiêu chuẩn của mình. Mặc dù ông thích nắm giữ “vĩnh viễn” bất cứ loại cổ phiếu nào, nhưng ông sẽ bán một vụ đầu tư trên thị trường chứng khoán nếu có một tiêu chuẩn nào trong số đó bị phá vỡ, ví dụ đặc điểm kinh tế của doanh nghiệp đã thay đổi, ban quản lý không còn tập trung vào mảng kinh doanh trước đây, hay công ty đó đã mất đi “chiến hào” của mình.

2. Khi xảy ra một việc đã được hệ thống của họ dự báo. Một số vụ đầu tư thường được thực hiện nhờ dự đoán một sự việc nào đó sẽ xảy ra. Giả thuyết của Soros dự đoán một sự việc nào sẽ xảy ra. Thời điểm ngưng đầu tư được xác định là khi đồng bảng Anh bị loại ra khỏi Cơ chế Tỷ giá Hối đoái châu Âu.

Lúc Buffett tham gia vào việc buôn bán phần lớn cổ phần để giành quyền kiểm soát công ty, thời điểm thích hợp để ông ngưng đầu tư là khi vụ tiếp quản đã hoàn thành, hoặc ngược lại, khi vụ giao dịch thất bại.

Trong trường hợp khác, một sự việc nào đó vô tình xảy ra sẽ quyết định thời điểm nhà đầu tư có lời hay thua lỗ.

3. Khi hội đủ điều kiện cho một mục tiêu mới, đáp ứng được các tiêu chuẩn của hệ thống. Một số hệ thống đầu tư đưa ra giá đích cho một vụ đầu tư, và mức giá đích này sẽ trở thành cơ sở của chiến lược ngưng đầu tư. Đây là một đặc điểm của phương pháp Benjamin Graham: mua cổ phiếu thấp hơn nhiều so với giá trị thực của chúng rồi bán lại khi chúng đạt đến giá trị ấy, hoặc sau vài ba năm, nếu chúng không đạt được giá trị ấy.

4. Dấu hiệu của hệ thống. Đây là phương pháp thường được các nhà giao dịch chứng khoán chuyên nghiệp sử dụng. Quyết định bán của họ có thể dựa trên một số dạng biểu đồ, chỉ số về lượng, mức độ thay đổi cụ thể, hay các chỉ số chuyên môn khác.

5. Các nguyên tắc được đề ra một cách máy móc. Ví dụ như không được phép thua lỗ quá 10% so với mức giá mua vào, hoặc ấn định lợi nhuận bằng việc áp dụng một “điểm dừng” (“điểm dừng” sẽ tăng khi giá lên, nhưng không bị biến động nếu xảy ra sự sụt giảm). Đây là nguyên tắc đầu tư được yêu thích của các nhà đầu tư thành công, hay những người giao dịch chứng khoán vốn tuân theo phương pháp của chuyên viên thống kê bảo hiểm. Các nguyên tắc này được xây dựng dựa trên khả năng kiểm soát rủi ro, cũng như chiến lược quản lý tài chính của nhà đầu tư.

6. Nhận ra rằng mình đã sai lầm. Việc nhận ra và sửa chữa lỗi lầm là yêu cầu tối cần thiết nếu bạn muốn thành công trong hoạt động đầu tư.

Một nhà đầu tư với các tiêu chuẩn chưa hoàn chỉnh hay không tự xây dựng một tiêu chuẩn nào, rõ ràng không thể sử dụng yếu tố ngưng đầu tư số 1, bởi vì họ không có căn cứ nào để đánh giá xem liệu có tiêu chuẩn nào bị phá vỡ hay không. Và do đó họ cũng sẽ không biết khi nào mình phạm phải sai lầm.

Những lần đánh cược may mắn nhất đến với họ khi họ máy móc làm theo một yếu tố ngưng đầu tư nào đó. Ít nhất thì điều này cũng giúp họ hạn chế tổn thất, nhưng nó không đảm bảo rằng họ sẽ có lời, vì họ không làm những gì mà nhà đầu tư bậc thầy đã làm: trước hết là xác định các vụ đầu tư có tiềm năng lợi nhuận trung bình khả thi, rồi xây dựng một hệ thống thành công cho vụ đầu tư đó.

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *